Asuntokaupan kuntotarkastukset ammattitaidolla

Asuntokaupan kuntotarkastukkset KH 90-00394 ohjeen mukaisesti. Lisäksi myös märkätilatarkastukset, osakehuoneistojen tarkastukset, kuntotutkimukset, rakennustyön valvonta ja taloyhtiöiden PTS satojen kohteiden kokemuksella.

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokauppatilanteessa on niin myyjän kuin ostajankin etu tuntea kiinteistön kunto ja riskit mahdollisimman tarkasti. Asuntokaupan kuntotarkastus suoritetaan aina KH 90-00394 ohjeen mukaisesti. Suosittelemme asuntokaupan kuntotarkastuksia omakotitaloihin, erillistaloihin ja paritaloihin sekä pieniin rivitaloyhtiöihin. Muussa asuinhuoneiston kaupassa voi suppeampi huoneiston tarkastus (ei sisällä vesikaton, yläpohjan, alapohjan tai piha-alueiden tarkastusta) tai märkätilatarkastus olla riittävä. 

 

raportti 48h sisällä tarkastuksesta

Lupaamme toimittaa raportin 48h sisällä tarkastuksesta. Kuntotarkastusraportti on usein se viimeinen dokumentti, josta kaupanteko on kiinni. Tämän vuoksi olemme järjestelleet työmme siten, että pystymme toimittamaan raportin turhaan viivyttelemättä tarkastuksen jälkeen. Emme silti hutiloi raportin teossa. Sen sijaan huolehdimme siitä, että varaamme etukäteen aikaa myös raportoinnille, itse tarkastuksen lisäksi.

Lue lisää blogistamme: Milloin kuntotarkastus kannattaa teettää?

Teemme tarkastuksia myös iltaisin ja viikonloppuisin, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Ilta- ja viikonloppuajoissa palveluhinnastomme on sama eli emme peri ilta- ja viikonloppulisiä. 

Tyypillisessä omakotitalon kuntotarkastuksessa tarkastetaan yli 150 eri kohtaa joten kaikkien näiden muistamista ei voida jättää vain muistin ja kokemuksen varaan. Pitkälle hiotun ja tarkastustyötä edistävän ja helpottavan järjestelmämme avulla voimme taata laadukkaan tarkastuksen ja havainnollistavan raportin kilpailukykyiseen hintaan. 

Teemme asuntokaupan kuntotarkastuksia Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Teemme myös energiatodistukset joko tarkastusten yhteydessä tai erikseen. Tarkastuksen yhteydessä energiatodistus maksaa omakotitalolle 350€. Kuntotarkastusten hintaan lisätään matkakulut hinnastomme mukaisesti.

Missiomme on edesauttaa asumisturvallisuutta- ja terveyttä, minkä vuoksi tarjoamme minimitasoa paremmat tarkastukset. Osa missiota on se, ettei tällainen palvelu kuitenkaan maksa enempää kuin tavanomainen asuntokaupan kuntotarkastus. Katso palvelut-sivultamme hinnat ja ylläty positiivisesti!

Lue lisää blogistamme: Mikä kuntotarkastuksessa maksaa?

Varaa aika tarkastukseen

Tarkastajamme ovat koulutettuja (vähintään AMK / opistotason rakennus- tai talotekniikkainsinöörejä tai diplomi-insinöörejä), kokeneita rakennusalan ammattilaisia, jotka tekevät työnsä tehokkaasti kehittämämme järjestelmän avulla. Kaikki kuntotarkastajamme ovat suorittaneet AKK-koulutuksen.

Lue lisää blogistamme: Millainen on hyvä kuntotarkastaja?

Omakotitalon kuntotarkastuslomakkeessa on yli 150 tarkastuskohtaa, jotka tarkastajamme käyvät läpi RT-kortin KH 90-00394 ohjeen mukaisesti. Noudatamme aina kyseisen RT-kortin liitteen mukaista hyvää kuntotarkastustapaa. Asuntokaupan kuntotarkastuksen esimerkkiraporttiin pääset tutustumaan tämän linkin kautta.

Katso tarkemmat tiedot hinnoista ja saatavista palveluista sisältöineen palvelut -sivulta

Nyt ei siis ole syytä epäröintiin vaan aika ryhtyä toimeen!

Miten kuntotarkastus tehdään?

Asuntokaupan kuntotarkastus aloitetaan aina perehtymällä kohteen teknisiin tietoihin ja historiaan. Kun kuntotarkastus on varattu, vahvistamme asiakkaalle tarkastajan yhteystiedot ja linkin esitietolomakkeelle jolla tekniset tiedot toimitetaan meille. Sen lisäksi että tarkastaja perehtyy esitietoihin, tarkastajan dokumentointityökalu käyttää sen tietoja hyväksi muokaten tarkastettavat kohdat kunkin rakennetyypin mukaisesti. Esimerkiksi tiilikatosta tarkastetaan osin eri asioita kuin kermikatosta. Alla olevassa kuvassa on selostettu tarkastuksen sisältö pääpiirteissään.

Vesikatto

Vesikatto on talon kriittisimpiä osia. Nimensä mukaisesti sen tehtävänä on suojata talkoa ylhäältä päin suuntautuvalta kosteusrasitukselta joka vuodenaikojen ja sään väihteluiden ansiosta saattaa tulla eri muodoissa. Oleellista on että rakenne on tiivis myös läpivientien osalta. Tärkeää on myös, että katteen on puhdas jotta vesi virtaa siinä esteettä ja jotta katteen pintaa vaurioittavalla kasvustolla ei ole elinolosuhteita. Lisäksi katolle ja katolla kulku on oltava turvallista jotta kaikille huolto- ja tarkistuskohteille on pääsy kelistä riippumatta. Lumiesteitä tarvitaan suojaamaan katon alapuolella kulkevia. 

Katteen tyypistä riippuen tarkastuskohtia on 24-28 kpl.

Yläpohja

Yläpohja on ylimmän kerroksen sisäkaton ja vesikaton välinen rakenne. Yläpohjan toiminnan kannalta on oleellista että sisäpuolinen lämpö ja kosteus eivät pääse kerääntymään vesikaton alle muodostaen kosteusvaurioita. Yläpohjassa on usein puurakenteita. 

Pientalojen yläpohja on lähes poikkeuksetta puurakenteinen myös kivitaloissa. Koska lämpö nousee ylöspäin, yläpohjalla on suuri merkitys rakennuksen lämpötaluden kannalta. Oikein toimivassa yläpohjassa ilman- ja höyrynsulku rakenteen sisäpuolella on tiivis, eristepaksuus suuri ja eristeen yläpuolinen tila tuulettuu kunnolla. Lisäksi läpiviennit ovat tiiviitä ja ilmanvaihtoputket sekä viemärin tuuletusputki ovat kunnolla kannatettuja sekä eristettyjä ja niiden läpiviennit niin sisäkatosta, aluskatteesta kuin vesikatosta ovat tiiviit. Lisäksi hyvässä yläpohjassa on kunnollinen kulkuväylä eristeiden päällä jotta siellä liikkuminen huolto- ja tarkastustoimia varten onnistuu rakenteita vaurioittamatta. 

Aluskatteen tehtävänä on johtaa vesikatteen alapuolelle kertynyt vesi (joka voi tulla joko kondenssin tai vesivuotojen seurauksena) pois rakennuksen sisältä ulkoseinien ulkopuolelle. Sen vuoksi aluskatteen tiiveys ja sopiva kireys (ei liian kireä eikä liian löysä) ovat tärkeitä. 

Yläpohjassa tarkastuskohtia on 15 kpl.

 

Julkisivu ja ulkoseinärakenteet

Julkisivu

Ulkoseinärakenteet muodostavat pientaloissa usein koko vesikatekuorman kantavan rakenteen ja ne ovat luonnollisesti suoja säätä vastaan sekä määrittelevät hyvin pitkälti talon ulkoasun. 

Julkisivun tarkatuksessa todetaan sen vesitiiveys joka on kriittistä erityisesti ikkunoiden ja ovien osalta sekä eri rakenteiden liittymissä. Toinen merkittävä tekijä on tuuletusrako, silloin kun rakenteen toiminta sitä edellyttää. Hirsiseinät ja kivirakenteiset talot on usein toteutettu ilman tuulettuvaa julkisivua mutta esimerkiksi tiili- ja lautaverhouksen yhteydessä tuuletusrako on yleensä olemassa tai sen tulisi olla olemassa rakenteen oikeaoppisen toiminnan takaamiseksi. 

Koska sisäilman kosteus = ulkoilman kosteus + ihmisen tuottama kosteuslisä (suihku, ruoan valmistus, pyykin pesu ym.), suuntautuu vesihöyryn osapaine lähes aina rakennuksen sisätiloista ulospäin. Tämän vuoksi ulkoseinien sisäpinnassa tulee olla ehjä ilmansulku. Useimmiten ilmansulun tulee olla myös höyrytiivis (mineraalivillaeristeet). Estämällä ilman tai ilman- ja vesihöyryn kulku seinärakenteen sisään, estetään vesihöyryn tiivistyminen nesteeksi rakenteen sisällä. Toisaalta rakenteen tulee olla ulkopuoleltaan vesihöyrytiiveydeltään alhainen jotta rakenteeseen mahdollisesti päässyt vesi pääsee poistumaan ulospäin. Tuuletusraollisessa rakenteessa on oleellista että ulkokuori, esimerkiksi lauta- tai tiiliverhoilu estää veden pääsyn varsinaiseen seinärakenteeseen ja toisaalta päästää verhoilun taustan vapaasti tuulettumaan alhaalta ylöspäin. Näin ollen tuuletusraon tulee olla avoinna koko matkaltaan. 

Ulkoseinien ja julkisivun osalta tarkastetaan mm. pinnoitteen kunto ja eri rakenteiden kuten ikkunoiden, ovien, katosten yms. liityntä seinärakenteeseen. Lisäksi tarkastellaan ikkunoiden kunto ja vesitiiveys, niiden pellitys sekä tuuletusraon avoimuus.

Ulkoseinissä ja julkisivussa tarkastuskohtia on 10-12 kpl.

Alapohja

Alapohja

Alapohja tarkoittaa rakennuksen maanvastaisia rakenteita. Kaikki tiedämme, että perustan tulee olla kunnossa, jotta talo ei pääse painumaan ja pysyy paikallaan, mutta talon perustamiseen ja alapohjarakenteisiin liittyy paljon muitakin tekijöitä kuin kantavuus. 

Maapohjassa on lähtökohtaisesti kylmää ja kosteaa ja siellä kasvaa aina mikrobeja. Siksi alapohjan rakenteet ovat merkittävässä osassa kun halutaan varmistaa että kylmä ja kosteus tai mikrobit eivät pääse leviämään talon sisäosiin tai rakenteisiin. Kunnollinen alapohja on kuiva, eli siinä on toimivat salaojat jotka johtavat pohjaveden pois talon rakenteista. Lisäksi maan pinnan kallistus ja sadevesijärjestelmä ohjaavat hulevedet, eli sade- ja sulamisvedet pois rakennuksesta. Salaojista ja niiden tutkimisesta ja korjaamisesta voit lukea lisää täältä.

Alapohjan alla tulisi olla kapillaarikatko, joka estää maakosteuden kapillaarisen nousun rakenteisiin. Lämmöneristyksen tulisi olla riittävä, jotta rakenteisiin ei pääse syntymään kylmäsiltoja, joihin sisäpuolinen kosteus tiivistyy. 

Maanvaraisen lattian alapuolen tarkastaminen purkamatta rakenteita ei onnistu sisältä käsin, joten tarkastuksessa keskitytään ulkopuolisten tekijöiden kuten salaojien, pinnan kallistusten, sokkelin ja lattian korkojen sekä vesieristyksen arviointiin. Rakenteita arvioidaan lisäksi piirustuksista ja jos lattiassa on esimerkiksi valesokkeli, kaksoislaattarakenne tai betonilattian päälle tehtyjä puurakenteita, voidaan näitä tutkia rakenneavauksin. Valesokkelista voit lukea lisää täältä.

Tuulettuva alapohja (rossipohja) on yleensä tutkittavissa, tai oikeastaan sen tulisi aina olla tutkittavissa sillä siinä tulisi olla riittävä korkeus ryömintään ja riittävän suuri kulkuluukku. Ryömintätilan tutkiminen on merkittävä osa ryömintätilaisella alapohjalla varustetun rakennuksen kuntotarkastusta, sillä erityisesti puurakenteisiin alapohjiin liittyy aina kosteusvaurioriski. Ryömintätiloissa on lähes poikkeuksetta osan aikaa vuodesta olosuhteet joissa mikrobikasvusto voi hyvin ja kasvaa, joten niiden toiminnasta voidaan varmistua vain pitkäaikaisseurannalla.

Alapohjassa tarkastuskohtia on 25-27 kpl.

Talotekniikka

Talotekniikalla tarkoitetaan rakennuksen ilmanvaihto- lämmitys- ja sähköjärjestelmää. Niiden toteutuksessa on suuri määrä variaatioita riippuen rakennuksen iästä ja siihen tehdyistä muutoksista. 

Ilmanvaihto on keskeinen osa-alue sisäilman laadun kannalta. Rakenteista ja asumisesta tulee aina epäpuhtauksia sisäilmaan ja riittävää ilmanvaihtoa tarvitaan pitämään niiden määrä alhaisena terveissäkin rakennuksissa. Ilmanvaihdolla on merkitystä myös rakennuksen energiatalouteen ja lämpöviihtyvyyteen. Kun talossa on vain koneellinen poisto tai täysin painovoimainen ilmanvaihto, tuodaan korvausilma usein suoraan ulkoa ilman esilämmitystä joka voi aiheuttaa vedon tunnetta. Toisaalta korvausilman määrästä ja suodatuksesta on huolehdittava jotta alipaineinen rakennus ei ime korvausilmaa rakenteiden läpi tuoden mukanaan epäpuhtauksia ja/tai epämiellyttäviä hajuja. Ilmanvaihto myös poistaa rakennuksen sisäilmassa olevaa kosteutta vähentäen rakenteiden kosteusrasitusta. 

Vesi- ja viemärijärjestelmästä tarkastetaan vesikalusteiden kunto ja näkyvät liitännät sekä kannakoinnit. Lisäksi mitataan käyttöveden virtaama ja maksimilämpötila. Lämpimän veden tulee olla riittävän lämmintä jotta esimerkiksi legionella-bakteeri ei pääse kasvamaan käyttövedessä.

Lämmitysjärjestelmällä on suuri merkitys rakennuksen energiatalouden kannalta. Toisaalta hyvin toimiva lämmitysjärjestelmä takaa tasaisen lämpötilan kaikissa huoneiston osissa, jolloin asumisviihtyvyys kasvaa. Lämmitysjärjestelmä on usein yhdistelmä erilaisia lämmönjakojärjestelmiä ja lämmönlähteitä joten niiden tarkastamisessakin on suuri määrä variaatioita. Erityisesti polttoaineisiin kuten öljyyn tai puuhun perustuvat lämmitysjärjestelmät ovat myös turvallisuusriski joten niihin liittyviä rakenteita arvioidaan aina myös tältä kannalta. 

Sähköjärjestelmät ovat pientaloissa usein varsin yksinkertaisia ja niiden toiminnan syvällinen tarkastaminen ei ole mahdollista tai tarpeen normaalin kuntotarkastuksen yhteydessä. Sähköjärjestelmässä oleellista on sähkökalusteiden ja johtimien kiinnitys ja sijoittelu sekä erityisesti vikavirtasuojauksen toiminta ja sähkökalusteiden sijoittelu märkätiloissa joten tarkastuksessa keskitytään näihin seikkoihin. 

Talotekniikassa tarkastuskohtia on jopa 44kpl riippuen kokonaisuudesta.

 

Märkätilat

IMG_7098

Märkätilojen sijoittelu huoneistojen sisälle on ollut merkittävä tekijä 1900-luvun rakennustekniikassa. Paineellisen veden tuonti ja käyttö sisätiloissa on asettanut paljon erilaisia vaatimuksia rakenteille ja erityisesti veden käyttöpaikoille märkätiloihin. 

Hyvin toteutetussa märkätilassa roiskuva vesi ohjataan viemäriin niin että se ei pääse aiheuttamaan liiallista kosteusrasitusta rakenteisiin. Tämä edellyttää oikein toteutettuja vesieristeitä, oikein asennettuja lattiakaivoja, oikeaoppisia lattian kallistuksia sekä tulvakynnyksiä. Toisaalta ilmaan siirtyvä kosteus johdetaan ilmanvaihdon kautta märkätilasta ulkoilmaan. 

Koska vesieristeiden tarkastaminen laattapintojen alta ei ole mahdollista, tarkastuksissa hyödynnetään pintakosteusmittausta, tarkistetaan vesieristeen asennus lattiakaivoista ja muista läpivienneistä sekä tutkitaan lattiakaivon asennus, lattioiden kallistukset ja tulvakynnykset. Lisäksi ilmanvaihdosta todetaan poiston toiminta, korvausilman saanti siirtoilmareittiä tai tuloilmakanavaa pitkin sekä turvallisuuden kannalta oleelliset sähkökalusteiden sijoittelut ja vikavirtasuojaukset. 

Märkätiloissa tarkastuskohtia on 15-17 kpl / märkätila.

Yhteenveto

Omakotitalon tai huoneiston kuntotarkastus, oli sitten kyseessä asuntokaupan kuntotarkastus tai muu tilanne, päättyy aina yhteenvetoon. Yhteenveto tehdään paikan päällä suullisesti mutta lopullisesti kuntotarkastusraporttina josta ilmenee kaikki tarkastetut kohdat, niihin liittyvät huomiot, kuva jokaisesta puutteesta tai riskistä sekä suositus toimenpiteiksi. Suositellut toimenpiteet voivat olla jatkotutkimuksia (kuntotutkimus, rakenneavaus, materiaalinäyte, sisäilmatutkimus tmv.) tai korjaustoimenpiteitä. 

Black week tarjous!

Rekisteröidy alla olevalla lomakkeella ja lähetämme antamaasi sähköpostiin alennuskoodin valittuun palveluun. Rekisteröityminen on mahdollista Black Weekin ajan eli 27.11 asti. Alennuskoodi on voimassa 2 kuukautta kampanjan loppumisesta (27.01.2023). Alennuskoodi on käytössä myös kiinteistönvälittäjillä kun tilaus tehdään asiakkaan puolesta.

Black Week-tarjoukset:

Asuntokaupan kuntotarkastus – 300€ alennus alkuperäisestä hinnasta

Märkätilatarkastus – 100€ alennus alkuperäisestä hinnasta

Osakehuoneiston tarkastus -150€ alennus alkuperäisestä hinnasta

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close