Mitä asiakkaat arvostavat kuntotarkastuksessa?

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa kaupan osapuolille tietoa myytävän asunnon teknisestä kunnosta ja arvosta. Osapuolia ovat myyjä ja ostaja, mutta yhtä lailla välittäjä sekä rahoittaja. On kaikkien etu, että kaupan kohde tunnetaan mahdollisimman hyvin.

Lähetämme aina tarkastusraportin yhteydessä asiakkaillemme tyytyväisyyskyselyn saadusta palvelukokemuksesta. Olemmekin saaneet palautetta n. 600 asiakkaalta. Luemme kaikki asiakaspalautteet ja hyödynnämme niitä palvelukokemuksen kehittämisessä.

Kuntotarkastuksen konkreettinen lopputuote on kuntotarkastusraportti. Sillä on keskeinen rooli edellä mainitun tavoitteen täyttämisessä. Raportin lisäksi palvelukokemukseen liittyy kuitenkin paljon muitakin olennaisia asioita.

Asiakaspolku alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta, joka voi olla myös ajan varaaminen verkkosivuiltamme. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että palvelun sisältö ja hinnat kuvataan yksiselitteisesti eikä yllätyksiä nouse esiin myöhemmin. Tämän vuoksi ajan varaamista seuraa aina kirjallisen sopimuksen allekirjoitus, jossa on selkeästi määritelty palvelun hinta ja ehdot sekä esimerkiksi maksun jakaminen myyjän ja ostajan välille.

Käytössämme on sähköinen esitietolomake, jonka kautta saamamme tiedot toimivat tarkastuksen lähtökohtana. Kun esitietoja kysytään ennen tarkastusta, on tarkastajan mahdollista perehtyä kohteeseen ja suunnitella tarkastuspäivän ajankäyttö siten, että kohteella ei synny kiirettä. Kun kiirettä ei ole, pystytään tarkastus tekemään huolella ja samalla suullisesti selittämään läsnäolijoille tehtyjä havaintoja. Tästä olemmekin saaneet huomattavan paljon positiivista palautetta ja painotamme sen merkitystä tarkastajien koulutuksessa.

Kun tarkastuksen kuluessa ja päätteeksi kerrotaan oleellisimmat havainnot ja vinkit asunnon käyttöön ja huoltoon liittyen, on läsnä olleilla jo kattava käsitys tarkastuksen lopputuloksesta. Tarkastusraportti on toki olennainen osa kuntotarkastusta. Asiakaslupauksemme on toimittaa raportti 48h kuluessa tarkastuksesta.

Koska suunnittelemme ajankäytön huolella, pystymme takaamaan tarkastajille riittävän työajan huolelliseen raportin laatimiseen. Raportin laatu on myös parempi, kun se tehdään pian tarkastuksen jälkeen. Mikäli tarkastaja tekee raportit 1-2 viikon kuluttua tarkastuksesta, on osa asioista jo unohtunut. Raportin lyhyt toimitusaika siis parantaa raportoinnin laatua, ja lisäksi olemme saaneet useilta asiakkailtamme kiitosta siitä. Onhan kauppojen loppuun saattaminen monesti kiinni kuntotarkastusraportin valmistumisesta!

Voit lukea lisää asiakkaidemme kertomia kokemuksia osoitteesta https://www.kunnontarkastus.fi/asiakaspalaute/

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close