Taloyhtiöille

Taloyhtiön, eli käytännössä taloyhtiön hallituksen tulee huolehtia siitä, että yhtiön omistamat rakennukset pysyvät kunnossa ja ovat terveellisiä ja turvallisia asukkailleen. Yhtiön iästä, rakennustavasta ja kunnossapitohistoriasta riippuen tarpeet vaihtelevat merkittävästi. Avainasemassa on huolellisesti laadittu PTS (kunnossapitosuunnitelma).

Teknisen kunnossapidon suunnittelun, sisäilmaongelmien, kosteusongelmien ja suurempien remonttien yhteydessä on syytä kääntyä rakennusten asiantuntijan puoleen. Tarpeettomat tai väärin toteutetut remontit tai korjausten laiminlyönti tulee osakkaille kalliiksi, joten ammattilaisen neuvoja hyödyntämällä taloyhtiö voi säästää selvää rahaa.

Serviz tarjoaa kattavan valikoiman erityisesti pientaloyhtiöille suunnattuja palveluita (klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää):

Kuntotarkastus ja PTS

 • Lähtötiedot ennakoivaan kunnossapitoon 

Sisäilma ja kuntotutkimukset

 • Selvyys riskirakenteiden kunnosta ja ongelmien aiheuttajien selvitys

Suunnittelu ja valvonta

 • Eväät onnistuneisiin saneeraushankkeisiin

Taloyhtiön märkätilaremontti

 • Joustavuutta massaräätälöinnillä

Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma PTS

PTS – eli kiinteistön pitkän tähtäimen ylläpitosuunnitelma (kirjallinen kunnossapitosuunnitelma, korjausohjelma, kunnossapitoselvitys tai kunnossapitotarveselvitys) on asunto-osakeyhtiölain mukaan oltava kaikilla taloyhtiöillä. Tyypillisesti PTS on 5-10 vuoden päähän ulottuva suunnitelma, joka sisältää karkeat arviot tulevien korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista. 

Taloyhtiön hallitus voi laatia PTS:n itse, mutta erityisesti silloin kun hallituksessa ei ole rakennusalan ammattilaisia, käytetään ulkopuolisia kuntotarkastajia tai konsultteja, jotka hyödyntävät tarkastuksessa ja suunnitelmaehdotuksen laatimisessa KH-kortteja. Silloin, kun jokin rakenneosa vaatii tarkempaa tutkimusta, voidaan tehdä lisäselvityksiä kuntotutkimusten muodossa sekä tarkempia korjaussuunnitelmia.

On jokaisen osakkaan etu, että yhtiön kiinteistöomaisuudesta pidetään hyvää huolta. Etu on merkittävä niin taloudelliselta kannalta kuin asumisterveyden- ja turvallisuuden kannalta. Erityisesti asuntokauppatilanteessa ulkopuolisen asiantuntijan tarkastukseen pohjautuva laadukas PTS voi vaikuttaa yhtiön osakkeiden arvoon positiivisesti, sillä näin ostajaehdokkailla on parempi käsitys siitä minkälaiseen yhtiöön ovat rahojaan sijoittamassa.

Miten laadimme PTS:n?

Kuntotarkastajamme ovat koulutettuja rakennusten asiantuntijoita ja tarkastukset noudattavat rakennustietosäätiön ohjekortteja kuten RT 18-11061 “Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen” ja RT 103003 (aiemmin RT 18-11131)“Asuinkiinteistön kuntoarvio”.

Pientaloyhtiöissä suosittelemme aloittamaan tilaamalla rakennusteknisen asiantuntijan suorittaman tarkastuksen ja kunnossapitosuunnitelma-ehdotuksen. Tässä otetaan rajoitetusti kantaa taloteknisiin järjestelmiin ja suositellaan tarvittavia jatkotoimia näiden tarkempaan kunnon arviointiin tai tutkimiseen. Vaihtoehtoisesti voit tilata myös ryhmätyönä tehtävän tarkastuksen, joka sisältää myös taloteknisen (LVI) asiantuntijan sekä sähköasiantuntijan tarkastuksen ja raportoinnin näistä järjestelmistä.

RT 18-103003 mukainen suositus huoneistojen sisäosien tarkastelun suhteen on 10-20% otanta pistokokein tai vähintään neljä huoneistoa. Itse lähdemme siitä, että jokaisesta rakennuksesta olisi hyvä tarkastaa vähintään yksi huoneisto.

Voit laskea heti hinnan taloyhtiönne tarkastuksesta ja kunnossapitosuunnitelmaehdotuksesta. Laskurin hinta perustuu siihen, että yksi huoneisto jokaisesta rakennuksesta tarkastetaan ja lisähuoneistoista tulee 275€ lisäveloitus. Laskurin hinta on rakennusteknisen asiantuntijan suorittaman tarkastuksen ja kunnossapitosuunnitelmaehdotuksen hinta. Pyydä ryhmätyönä tehtävistä tarkastuksista tarjous.

Tarkastukseen sisältyy aina yhteisten rakennusosien ja aluerakenteiden tarkastus eli tarkastetaan perustukset, julkisivu, vesikatto ja alapohja sekä yläpohja ja huoneistojen yhteinen talotekniikkaLopputuloksena on tarkastusraportti, jossa käsitellään kiinteistön kunto sekä PTS -ehdotus seuraaville 10 vuodelle, jossa on arvio tulevien korjausten kustannuksista jaoteltuna tuleville vuosille. 

Yhteydenottolomakkeella voit pyytää nähtäväksi malliraporttia taloyhtiökohteesta.

 
IMG_2445 2

Sisäilmaongelmat ja kuntotutkimukset

Rakennusten tekniset ongelmat kuten riskirakenteet, rakennusvirheet ja huoltotoimien laiminlyönti johtavat lopulta asumisterveyden- ja turvallisuuden vaarantumiseen. Kosteusvaurioiden seurauksena on poikkeuksetta mikrobivaurioita ja usein sisäilmaongelmia. Pahimmillaan lahovaurioista seuraa rakenteiden kantavuuden menetys. 

Mikrobivauriot ja tiiveyspuutteet sekä väärin toimiva, väärin säädetty tai väärin käytetty ilmanvaihto aiheuttavat sisäilmaongelmia. Usein vauriot ja puutteet paljastuvat, kun rakennuksissa aletaan oireilemaan sisäilman vuoksi. 

Oireilun perusteella tulee ryhtyä toimenpiteisiin rakenteellisten ongelmien löytämiseksi. Ensin laaditaan tutkimussuunnitelma, jonka perusteella lähdetään suorittamaan tutkimuksia erilaisin menetelmin rakennevaurioiden löytämiseksi ja laajuuden selvittämiseksi. Usein vauriot löytyvät riskirakenteista, jos sellaisia on. 

Kuntotutkimukset suoritetaan yleensä aina rakenteita avaamalla, suorittamalla kosteusmittauksia sekä materinäytteiden mikrobianalyysejä. Tutkimustulosten pohjalta muodostetaan näkemys vaurioiden syntymekanismista ja laajuudesta. Näitä käytetään lähtötietona rakennesuunnittelussa.  Tavoitteena on laatia suunnitelmat, joiden toteuttamisella saadaan sekä vaurioiden aiheuttaja poistettua, että toteutuneet vauriot korjattua.

Noudatamme sisäilmaongelmien selvittämisessä RT 18-11144 -ohjekortissa (Tilaajan ohje sisäilmaongelman ratkaisemiseen asunto-osakeyhtiössä) esitettyä prosessia.

Tiesitkö, että vuoden 2020 alusta on taloyhtiöillä ollut mahdollisuus hakea ARA:lta avustusta kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun? Lue lisää täältä.

Korjausrakentamisen suunnittelu ja valvonta

Remontit ja saneeraukset eli korjausrakentaminen alkaa aina hankesuunnittelulla. Hankesuunnittelun tavoitteena on koostaa ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä, miksi, millä aikataululla ja minkälaisilla kustannuksilla. Tavoitteena on laatia suunnitelma, jonka hyväksynnällä yhtiökokous voi antaa toimivalle johdolle eli hallitukselle mandaatin toimia selkeiden raamien puitteissa. 

Hankesuunnittelun lisäksi tarvitaan toisinaan teknistä rakennesuunnittelua. Rakennesuunnittelu on tärkeässä osassa, sillä sen pohjalta voidaan valita kohteeseen ja tarpeeseen parhaiten sopivat ratkaisut urakoitsijoista riippumatta. Markkinoilla on lukuisia urakoitsijoita, jotka tarjoavat suuriakin remontteja ilman varsinaista suunnittelua. 

Tyypillisesti salaojat, katto, yläpohja, alapohja, käyttövesi- tai viemäriremontit tehdään kokonaisurakkana ilman, että yhtiö on ensin teettänyt kohteesta rakennesuunnitelmia. Urakoitsijat pyrkivät yleensä aina tarjoamaan edustamaansa tuotetta tai ratkaisua, vaikka se ei olisikaan kohteeseen sopivin. Urakoitsijat ovat myös usein erikoistuneet vain tietyn rakennusosan remontointiin, joten he eivät ole kykeneviä tekemään taloyhtiön kannalta optimaalisia ehdotuksia. 

Hälytyskellojen tulisi soida viimeistään silloin, jos urakoitsija tarjoaa valvontaa osaksi urakkaa. Rakennustyön valvojan tulisi aina olla urakoitsijasta riippumaton. Jos urakoitsija tilaa valvontatyön, ei voida puhua riippumattomasta valvojasta. 

Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että työ tulee tehtyä suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi purkuvaiheessa valvoja varmistaa, että purkulaajuus on riittävä, sillä suunnittelu on yleensä aina tehty pistemäisten kuntotutkimusten perusteella ja rakenteita purettaessa saattaa vaurioiden laajuus paljastua oletettua suuremmaksi. 

Märkätilaremontti

Märkätilat ovat usein kodin kalleimmat tilat, joten niiden kunnolla on selkeä yhteys asunnon arvoon. Samaan aikaan kun uudistettu kylpyhuone miellyttää myös silmää ja nostaa asunnon arvoa, täytyisi sen olla myöskin toimiva, turvallinen sekä kestää kovaakin kulutusta. Märkätilat ovat yksi kodin eniten käytetyistä tiloista, joiden käytännöllisyys ja viihtyvyys vaikuttavat huomattavasti asumismukavuuteen ja arjen sujuvuuteen. 

Märkätilaremontti

Suunnitteletteko taloyhtiössänne märkätilaremonttia?

Koska hyvin toteutettu kylpyhuoneremontti on noin 20 vuoden investointi, remontin toteutukseen kannattaa paneutua ajatuksella jo suunnitteluvaiheessa. Kylpyhuoneremontti luetaan kodin haastavimmaksi remonttikohteeksi, sillä väärin toteutettu märkätila on yleinen syy kosteusvaurioihin. Kylpyhuoneremontin onnistumisen kulmakiviä ovat huolellisuus, suunnitelmallisuus ja riittävän asiantuntemuksen käyttö. Sanotaan, että hyvin suunnittelu on puoliksi tehty ja remontissa hyvä suunnittelu maksaa aina itsensä takaisin. 

Märkätilaremonttia suunnitellessa avainkysymyksiä ovat:

 • kuinka saada kylpyhuoneesta toimiva ja turvallinen, mutta samalla myös viihtyisä?
 • kuka urakan suorittaa?
 • millaisin materiaalein uusi kylpyhuone tehdään?
 • kuinka paljon remontti tulee kustantamaan?

Märkätilasaneerauksen suunnittelu voi taloyhtiössä olla hankalaa, koska jokaisella osakkaalla on oma näkemyksensä ja tyylitajunsa toteutettavasta kylpyhuoneesta sekä käytettävissä olevasta budjetista. 

Serviz tekee taloyhtiön märkätilaremontin helpoksi, sillä me tarjoamme lopputuloksen suunnittelun yhdessä hankesuunnittelun ja rakennusteknisen suunnittelun kanssa. Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa voitte varmistua, että taloyhtiönne toiveet ja tarpeet ohjaavat hanketta alusta loppuun asti. 

Miten märkätilaremontti etenee?

Märkätilaremonteissa teemme kohteeseen ensin arviokäynnin, jossa suoritamme kohteelle kuntotarkastuksen ja tarvittaessa tarkemman kuntotutkimuksen. Tarkastamme kylpyhuoneen nykyisen kunnon ja rakenteen sekä teemme kosteusmittaukset ja suunnittelemme mahdolliset korjaustoimenpiteet. Arviointikäynnin jälkeen tapaamme taloyhtiön hallituksen tai puheenjohtajan kanssa. Tapaamisessa käsittelemme muun muassa taloyhtiön ja osakkaiden toiveita, aikataulua, budjettia ja muita remontille olennaisia asioita.

Toiveiden, teknisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella laadimme suunnitelman ja kustannusarvion kylpyhuoneremontista. Käytämme kylpyhuoneen suunnittelussa alan edistyksellistä suunnitteluohjelmaa, joka helpottaa 3D-kuvin havainnollistamaan kylpyhuoneremontin lopputulosta. Tarjoamme kylpyhuoneista 2-3 tyylisuunnaltaan erilaista märkätilaratkaisua (katso kuvat alempana), joiden värimaailmaa voidaan muuttaa taloyhtiön toiveiden mukaan. Ideana on, että jokainen osakas voi maksutta räätälöidä rajatusta valikoimasta itselleen mieleisen kylpyhyoneen. Suunnittelun perusteella laadimme  materiaali- ja kalusteluettelon. Lisäpalveluna toteutamme myös osakasmuutokset, joiden hyvitykset ja lisähinnat lasketaan automaattisesti suunniteluohjelmassa. Materiaali- ja kalusteluettelon sekä teknisten suunnitelmien avulla taloyhtiön on helppo kilpailuttaa urakoitsijat. Urakoitsijoille laskenta on helppoa, kun tuotteiden tyypit, määrät ja yksikköhinnat ovat tiedossa. Tuloksena on enemmän tarjouksia, joka yleensä merkitsee kustannussäästöjä.

Kun kylpyhuoneremontin suunnitelmat ovat hahmottuneet, remonttipäätös kypsynyt ja urakkatarjouksia saatu, autamme tarvittaessa tarjousvertailussa ja urakkasopimusten laadinnassa.

LUOTO- kylpyhuonemalli
KUURA-kylpyhuonemalli
RUSKA-kylpyhuonemalli
Previous
Next

Remontin aikana valvomme, että hommat sujuvat sovitusti ja laadukkaasti. Märkätilatöiden valvoja vierailee säännöllisin väliajoin kohteessa paikan päällä ja tiedotamme taloyhtiötä kohteen remontin etenemisestä. Kun kylpyhuone on viimeistelty, teemme kohteelle vielä ennen takuun päättymistä takuutarkastuksen ennakkotarkastuksen. Tällä varmistamme, että mahdolliset käytön aikaiset puutteet korjataan takuuseen.

Alkukartoitus


- Tekninen kuntoarvio
- Aikataulu & budjetti

Suunnittelu


- Sisustussuunnittelu
- Materiaaliluettelo
- Kustannusarvio

Toteutus


- Purkukatselmus
- Vesierityskatselmus
- Vastaanottokatselmus

Takuuaika


-Takuutarkastuksen ennakkotarkastus

Miksi valita Serviz suunnittelemaan juuri teidän taloyhtiönne kylpyhuoneremontti?

 • Toimimme täysin urakoitsijoista riippumatta
 • Minimoit kosteusvaurioriskin
 • Huomioimme tilaajan toiveet ja luomme niistä 2-3 eri tyyliä 3D -mallein
 • Autamme halutessanne tarjousvertailussa ja sopimusten laatimisessa
 • Massaräätälöinnin avulla osakasmuutokset ovat sujuvia ja kokonaisuus pysyy hallussa
 • Valvonnan avulla varmistetaan rakenteiden suunnitelman mukaisuus ja laatu     
 • Lopputuloksena osakkaille mieluisat kylpyhuoneet  ja kiinteistön kohonnut arvo

Ota yhteyttä!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close