Sisäilmatutkimus

Sisäilmaongelmat ovat nousseet tapetille viimeisten vuosien aikana entistä vahvemmin ja monet ovat aivan aiheesta huolissaan ja kiinnostuneita siitä, minkälaisissa rakennuksissa aikaansa viettävät. Terveellinen sisäilma on jokaisen perusoikeus ja sisäilman toksisuudesta kärsivät eniten kasvavat lapset joten siihen tulee suhtautua vakavasti. Sisäilmatutkimus kannattaa tilata rakennusten ammattilaiselta joka osaa auttaa oikean tutkimustavan valinnassa, auttaa tulosten tulkitsemisessa ja osaa tarvittaessa suositella oikeat jatkotoimet.

Mistä sisäilmaongelmat aiheutuvat?

Vietämme n. 90% ajastamme sisätiloissa, joten sisäilman laadun merkitys terveyteen ja hyvinvointiin on suurempi, kuin ulkoilman. Sisäilma tulee ulkoa, ja terveessä rakennuksessa sisään tuotu ilma on suodatettua ja esilämmitettyä, sitä tulee riittävästi, jotta ilmanvaihto huuhtelee rakennusmateriaaleista ja ihmisistä peräisin olevat epäpuhtaudet ja kosteuden ja rakenteet ovat ilmatiiviit siten, että rakenteista ei pääse epäpuhtauksia sisäilmaan. Kosteusvauriot tai haitta-aineet eivät myöskään kuulu terveeseen rakennukseen. Ilmanvaihdon tulee toimia säästä riippumatta ja olla käyttäjien hallittavissa.

Nyt kun tiedämme, mistä hyvä sisäilmasto rakentuu, tiedämme myös, mistä ongelmat voivat johtua. Ongelman voi aiheuttaa puutteellinen ilmanvaihto, ilmanvaihtolaitteiston tekninen vika tai puutteet ylläpidossa, kosteusvaurio, mikrobivaurio, rakennusmateriaalien kemialliset päästöt, pölyt ja/tai ilmavuodot rakenteiden läpi.

Mikä on oikea tutkimus omaan kohteeseeni?

Sisäilmaongelmien selvittämisen ja korjaamisen haastavuus vaihtelevat suuresti. Toisinaan voidaan sisäilmakatselmuksessa todeta selkeä puute, jonka korjaamiseksi voidaan antaa toimenpidesuositus. Useimmiten sisäilmaongelmien selvittäminen ja korjausten suunnittelu vaativat tätä enemmän toimenpiteitä. 

Suosittelemme aina aloittamaan ongelmanratkaisun sisäilmakatselmuksen avulla, sillä sen perusteella asiantuntija arvioi mahdollisesti tarvittavat jatkotutkimukset ja muut toimenpidesuositukset. Noudatamme sisäilmaongelmien ratkaisemisessa rakennustietosäätiön ohjeita KH 90-00589 ja KH 90-00539, joita sovelletaan kohteen tyypin mukaan. 

Näiden ohjeiden ja toimintatapamme johtosääntönä on, että sisäilmaongelmien selvittämiseen valitaan johtava asiantuntija, joka vie hankkeen alusta loppuun asti hyödyntäen erilaisia tutkimusmenetelmiä tarpeen mukaan. Ongelmien tunnistamisen jälkeen siirrytään korjausten suunnitteluun ja korjaustöihin. Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun, johon sisältyy johtavan asiantuntijan palvelut, useimmat sisäilma- ja rakennustekniset tutkimukset, rakennesuunnittelu, hankesuunnittelu ja korjausten laadunvalvonta. 

Sisäilmakatselmus

 • Yleiskuva sisäilman laadusta ja siihen vaikuttavista teknisistä seikoista
 • Korvausilman, siirtoilman ja poistoilman toiminnan tarkastus
 • Tulojen ja poistojen ilmamäärien mittaus
 • Paine-eromittaus ulkovaipan yli
 • Tulokset valmiina välittömästi
 • Tehtävissä ympäri vuoden

TVOC -tutkimus

 • Osoittaa haitallisten yhdisteiden kokonaistason
 • Suuntaa-antavasti vertailtavissa asumisterveysasetuksen raja-arvoon
 • Osoittaa tarkasti yhdisteiden lähteen sijainnin
 • Tulokset joka huoneesta
 • Tulokset valmiina välittömästi
 • Tehtävissä ympäri vuoden

VOC -tutkimus

 • Osoittaa haitallisten yhdisteiden kokonaistason ja koostumuksen
 • Vertailuarvo asumisterveysasetuksessa
 • Tulokset valmistuvat 1-2 viikossa
 • Tehtävissä ympäri vuoden

Toksisuusmittaus

 • Kattava käsitys sisäilman haitallisuudesta
 • Osoittaa mahdollisen tarpeen jatkotutkimuksille
 • Tulokset valmistuvat 3-10 päivässä
 • Tehtävissä ympäri vuoden
 • Uusi menetelmä ei löydy asumisterveysasetuksesta

Formaldehydi -tutkimus

 • Osoittaa formaldehydin määrän sisäilmassa
 • Vertailuarvo asumisterveysasetuksessa
 • Tulokset valmistuvat 1-2 viikossa
 • Tehtävissä ympäri vuoden

Sisäilmaseuranta

 • Pitkäaikainen seuranta
 • Lämpötila, kosteus, hiilidioksidi, VOC ja pienhiukkaset
 • Kahden viikon jaksolta jatkuva mittaus
 • Tehtävissä ympäri vuoden

Sisäilmakatselmus

Sisäilmaongelma voi ilmetä monellakin tapaa. Toisinaan sisäilmaongelma voi aiheuttaa epämukavuutta, kuten pahaa hajua olematta kuitenkaan terveydelle vaarallista. Sisäilmaongelmista yksi tyypillisimmistä, eli liian korkea hiilidioksidipitoisuus taas aiheuttaa väsymystä ja huonovointisuutta joka on kuitenkin pääsääntöisesti ohimenevää. 

Peruslähtökohtana terveelliselle sisäilmalle on toimiva ilmanvaihto ja rakenteiden tiiveys. Nykyisin ilmanvaihto toteutetaan siten että rakennus on hieman alipaineinen, raitis ilma johdetaan asuinhuoneisiin ja poistot johdetaan “likaisista” tiloista eli kylpyhuoneista, WC:stä ja keittiöstä. Toimiva ilmanvaihto edellyttää lisäksi rakenteilta ilmatiiveyttä sekä riittäviä siirtoilmareittejä (ilman pitää päästä virtaamaan esimerkiksi makuuhuoneesta aulatilojen kautta kylpyhuoneeseen). 

Sisäilmakatselmuksessa todetaan ilmanvaihdon perusjärjestelyt ja niihin liittyvät puutteet. Tuloilmakanavista mitataan ilmamäärät, joita verrataan suosituksiin. Samoin toimitaan poistoilman suhteen. Siirtoilmareitit tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa käytetään merkkisavua ilman liikkeiden tarkasteluun. Sisäilmakatselmukseen kuuluu myös TVOC-tutkimus.

Paine-eromittauksin todetaan sisä- ja ulkotilojen välinen painesuhde ja sitä verrataan suosituksiin. Lisäksi todetaan aistinvaraisesti ilmanvaihtoon liittyvien laitteiden tekninen kunto. 

Asiakkaalle luovutetaan tarkastuksen perusteella laadittu raportti jossa selostetaan tarkastetut arvot, niiden merkitys ja ehdotetut jatkotoimenpiteet. Jatkotoimenpiteinä voi olla lisätutkimukset, järjestelmän parantamiseen liittyvät toimet, järjestelmän säätö tai huolto tai sisäilmaolosuhteiden pitkäaikaisseuranta jolla voidaan varmistua ilman laadusta eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina.

Kodin sisäilmakatselmuksen hinta on 475€ sis alv 24%. Lisäksi laskutamme matkakulut palveluhinnaston mukaisesti. Hinta on sama niin omakoti- rivitalo- kuin kerrostaloasunnoille.

TVOC tutkimus

TVOC = haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä. VOC -yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat aiheuttaa esimerkiksi silmien limakalvojen ärsytystä, hajuja sekä päänsärkyä. VOC -yhdisteet ovat erittäin merkittävä syy moneen sisäilmaongelmaan ja niiden kokonaistasolle onkin säädetty asumisterveysasetuksessa toimenpideraja jonka ylittyessä on ryhdyttävä toimenpiteisiin ongelman ratkaisemiseksi ja yhdisteiden määrän vähentämiseksi. 

VOC-yhdisteitä haihtuu haitallisten homeiden ja muiden mikrobien lisäksi esimerkiksi rakennusmateriaaleista, huonekaluista ja kosmetiikasta. Mittaamalla esimerkiksi asuin- tai toimistohuoneesta yksi lukema, ei voida olla varmoja siitä mikä on lähde VOC -päästöille. Serviz käyttää tutkimuksissa edistyksellisintä fotoionisaattoridetektoriteknologiaa hyödyntävää TVOC -mittaria jolla kyetään tunnistamaan päästöjen lähteen sijainti hyvin tarkasti myös huoneen sisältä, osoittaen esimerkiksi tietty nurkka lattian rajasta päästöjen lähteeksi. TVOC-mittauksen tulosta voidaan suuntaa-antavasti verrata asumisterveysasetuksen toimenpiderajaan mutta varsinainen tulkinta asumisterveysasetukseen nähden tulee tehdä VOC-tutkimuksella.

Kun päästöjen lähteen sijainti on tiedossa,  jatkotutkimukset kuten rakenneavaukset ja niiden kautta otettavien materiaalinäytteiden analysointi kyetään kohdistamaan paremmin. Toisaalta joissain tapauksissa kyetään myös osoittamaan päästöjen lähteeksi esimerkiksi huonetilassa sijaitsevat huonekalu, kemikaalit tmv. joka ei liity rakennukseen.

TVOC -tutkimus tehdään sisäilmakatselmuksen, VOC-tutkimuksen tai toksisuusmittauksen yhteydessä ilman lisäveloitusta. 

 

VOC -tutkimus

VOC -tutkimus paljastaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärän sekä koostumuksen, jonka tuloksia voidaan verrata asumisterveysasetuksessa säädettyihin toimenpiderajoihin. 

VOC-tutkimus on paikallaan esimerkiksi kun tiedetään TVOC-tasojen olevan koholla ja halutaan selvittää tarkemmin niiden koostumus, kun ollaan tehty homevaurion korjaus, homepuhdistus tai muu vastaava toimenpide jolla päästöjen aiheuttajat on poistettu tai suljettu pois sisäilmasta. 

VOC-analyysit teemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimalla Tenax -menetelmällä, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin ISO 16000-6 ja ISO 16017-2. 

VOC-tutkimuksen hinta ensimmäiseltä näytteeltä on 685€ ja sitä seuraavilta näytteiltä 425€ sis alv 24%. Lisäksi laskutamme matkakulut palveluhinnaston mukaisesti. 

Formaldehydi -tutkimus

Formaldehydi-tutkimus paljastaa formaldehydin määrän sisäilmasta. Tätä voidaan verrata asumisterveysasetuksessa säädettyyn toimenpiderajaan. 

Formaldehydiä voi vapautua sisäilmaan erilaisista rakennutuotteista tai kalusteusta, kuten puutuotteet, sisustustekstiilit, maalit ja lakat. Sitä vapautuu myös tupakansavusta ja kosmetiikasta.

Formaldehydi-analyysit teemme Sep-Pak keräimeen otettavalla ilmanäytteellä, joka analysoidaan FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimassa laboratoriiossa.

Formaldehydi-tutkimuksen hinta ensimmäiseltä näytteeltä on 685€ ja sitä seuraavilta näytteiltä 425€ sis alv 24%. Lisäksi laskutamme matkakulut palveluhinnaston mukaisesti.

Toksisuusmittaus

Sisäilman toksisuusmittaus antaa erittäin kattavan käsityksen sisäilman haitallisuudesta. Sisäilman toksisuusmittaus perustuu sisäilman sisältämän vesihöyryn keräämiseen ja analysointiin. Analyysi suoritetaan Tampereen Yliopiston FICAM -laboratoriossa jossa sisäilmasta kerätylle vedelle altistetaan ihmisen makrofagisoluja. Mikäli sisäilma on toksista eli haitallista ihmiselle, kuolee osa soluista altistuksen aikana. Solukuolleisuuden perusteella arvioidaan sisäilman haitallisuus ihmiselle. 

Toksisuusmittauksen etu on sen reagointi lähes kaikkiin haitan aiheuttajiin. Merkittävimmistä terveyshaitoista radon ja kuitumaiset haitat (kuten asbesti) jäävät toksisuusmittauksen ulkopuolelle mutta muutoin se on erittäin kattava rakenteita rikkomaton testi sisäilman haitallisuuden toteamiseen.

Toksisuusmittauksia kohtaan on esitetty myös kritiikkiä, erityisesti Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suunnalta. Kritiikki kohdistuu siihen että jotkin yrittäjät markkinoivat ja tekevät toksisuusmittauksia ilman rakennusteknistä osaamista. Yhdymme täysin tähän kritiikkiin. Rakennusta tulee aina tarkastella kokonaisvaltaisesti, ja mikäli sisäilmahaittaa todetaan, pitää sen aiheuttaja kyetä paikallistamaan ja korjaamaan. Aihetta on käsitelty myös Ylen MOT ohjelmassa 2019.

Toisaalta toksisuusmittauksia pidetään vielä tulevaisuuden keinoina sillä niille ei ole mm. asetettu toimenpiderajoja asumisterveysasetuksessa. Toksisuusmittaukset todellakin ovat tulevaisuuden menetelmä ja niiden testaamisesta vastaava FICAM -laboratorio on valtakunnan johtava kantasolututkimuksen osaamiskeskus ja testausmenetelmän kehittelyn keskeinen henkilö Mirja Salkinoja-Salonen puolestaan on arvostettu mikrobiologi ja Helsingin yliopiston emeritaprofessori. Meidän näkemyksemme mukaan kyseessä on jo riittävän pitkälle kehittynyt ja luotettava menetelmä usein erittäin haastavien sisäilmaongelmien selvittämisessä ja todentamisessa ja menetelmä joka täydentää muita saatavilla olevia testejä.

Sisäilman toksisuusmittaus täydentää erinomaisesti asuntokaupan kuntotarkastusta, sillä sen avulla voidaan rakenteita rikkomatta saavuttaa luotettava varmuus sisäilman puhtaudesta. Mikäli sisäilma todetaan toksiseksi, voidaan tutkintaa jatkaa TVOC-tutkimuksella,  rakenneavauksilla, materiaalinäytteiden laboratorioanalyyseillä jne. ongelman paikallistamiseksi. 

Toksisuusmittauksen hinta ensimmäiseltä näytteeltä on 475€ ja sitä seuraavilta näytteiltä 225€ sis alv 24%. Lisäksi laskutamme matkakulut palveluhinnaston mukaisesti.

Rakennustekniset tutkimukset

Sisäilmaa tutkimalla voidaan tehdä johtopäätöksiä ongelman vakavuudesta ja laadusta, ja yhdistettynä rakennustekniseen arviointiin, voidaan tehdä diagnoosi ongelman aiheuttajasta.

Mikäli sisäilmatutkimuksen- tai katselmuksen perusteella epäillään rakennusteknistä puutetta, tai rakennuksessa on riskirakenteita, tulee ne aina tutkia rakenteita avaamalla ja mahdollisesti materiaalinäyttein. Vain rakenneavauksin voidaan todeta rakenteiden todellinen kunto ja korjaustarve. Niiden tuloksia voidaan myös käyttää avuksi sisäilmakorjausten suunnittelussa.

Tarvittaessa saat kauttamme tilattua myös rakenneavaukset, rakennekosteusmittaukset ja materiaalien laboratoriotutkimukset sekä näytteenotot. Teemme myös korjausrakentamisen suunnittelua niin rakennusteknisesti kuin hankesuunnitteluna sekä valvomme korjaustöiden laatua. 

 

Sisäilmaseuranta

Sisäilmaseurannassa mitataan tilan sisäilman lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidia, VOC-yhdisteitä sekä pienhiukkasia vähintään kahden viikon ajalta.

Näiden perusteella lasketaan sisäilman mukavuus- ja terveellisyysluokitus sekä helposti ymmärrettävä tähtiluokitus jokaiselle eri mitattavalle suureelle.

Asiantuntijamme pystyvät näiden mittausten ja kiinteistön teknisten tietojen perusteella arvioimaan, onko tarpeen ryhtyä jatkotoimiin ongelmien selvittämiseksi ja antamaan vinkkejä sisäilman laadun parantamiseen.

Aiheesta voit lukea lisää täältä. Kahden viikon mittausjakson voi tilata myös verkkokaupasta

Ota yhteyttä

Yleistä sisäilmasta

Pelätyimmät ja vakavimmat sisäilmaongelmat ovat sellaisia, joissa sisäilmassa olevat myrkyt päätyvät ihmisen elimistöön aiheuttaen pysyvää haittaa. Jotkin näistä ongelmista aiheuttavat myös epämiellyttävää hajua mutta “mummolan haju” ei ole mikään luotettava keino tunnistaa sisäilman haitallisuutta ihmiselle ja toisaalta monet haitalliset aineet ovat hajuttomia.

Sisäilmaongelma voi johtua lukuisista eri seikoista kuten virheistä rakennustöissä, materiaaleista, rakennusten teknisten osien vanhenemisesta tai rakennuksen suunnittelussa tehdyistä virheistä. Sisäilmatutkimus on hieman kuten verikoe, eli se voi auttaa ammattilaista tekemään oikean diagnoosin mutta maallikko ei välttämättä osaa tulkita tuloksia oikein.

Meiltä kysytään toisinaan, voidaanko “puhtaan” testituloksen perusteella todeta ettei rakennuksessa ole hometta. Home on mikrobikasvustoa jota esiintyy kaikkialla. Kaikki elämä maapallolla perustuu mikrobien olemassa oloon ja kaikissa rakennuksissa on aina mikrobeja. Kyse on siitä, millaisia mikrobeja on, missä ja miten paljon ja pääseekö niitä tai niiden aineenvaihduntatuotteita sisäilmaan. Esimerkiksi sädesieni (aktinomykeetti) on maaperän bakteeri, jota esiintyy lähes kaikkialla maaperässä ja jotka antavat sille maan ominaishajun. Oleellista sädesienen kuten muidenkin haitallisten mikrobien kanssa on se, ettei niille tarjota otollisia olosuhteita rakennuksissa ja etteivät niiden myrkylliset päästöt rakennusten ulkopuolelta pääse sisäilmaan. 

Rakennuksen sisäilman onkin erittäin monimuotoinen kokonaisuus ja sitä voi ajatella ikään kuin rakennuksen verenä. Veren sisältämät myrkyt aiheuttavat vaaraa ihmisen elimistölle ja sisäilman sisältämät myrkyt puolestaan aiheuttavat vaaraa ihmiselle kokonaisuutena. Lisäksi ihmisessä esiintyvät tulehdukset, epäterveelliset elintavat ja muut sairaudet jättävät merkkejä vereen josta lääkäri voi ne tunnistaa. Samoin sisäilman sisältämät yhdisteet tai toksisuus voi auttaa rakennustekniikan tuntijaa toteamaan ja korjaamaan rakennuksessa piilevän ongelman.

Sisäilmasta on kirjoitettu lukuisia artikkeleita joihin asiasta kiinnostuneiden kannattaa perehtyä. Tässä linkki muutamaan luotettavan lähteen laatimaan asiapitoiseen materiaaliin:

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme sisäilma-asioissa. Jätä yhteystietosi niin teemme halutessasi täysin sitoumuksetta ja maksutta tarvekartoituksen kohteeseesi.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close